Objevte nejsnadnější cestu ke skvělému životu! Základy Psychology of Mind – 3 principy.

Psychology of Mind - nový pohled na skryté zdroje naší mysli Objevte nejsnadnější cestu k úspěšnému životu, svoje skryté zdroje a principy, kterými se všechno řídí.

Vladimír Vymětal26. Srp

6649

Jsem tu pro vás. Pomůžu vám k tomu po čem toužíte...

Než jsem se setkat s 3 principy, celý osobní rozvoj pro mě byl o tom, jak lidi opravit. Jak zasáhnout do jejich života a snažit se, aby se cítili lépe. Bylo to pokus-omyl, nebo opakování něčeho, co někdy funguje a někdy ne. Nebylo to postaveno na něčem jasném a reálném. Když jsem setkal se 3 principy, došlo mi, že není vůbec potřeba kohokoliv opravit. Že s lidmi nikdy není nic špatně.

To jediné, co je potřeba, je začít chápat, co se děje. Tak je to jednoduché. Není to ale vždy jednoduché dostat se k tomu, že to lidé začnou chápat.

Není to přístup k životu, není to technika, není to návod, jak mít život pod kontrolou a jak si udělat dobře..

Je to prosté pochopení základních životních pravd. Konstantních, neměnných, neustále stejně fungujících. Jako jsou přírodní zákony, jako je gravitace.

Osobní rozvoj, psychologie – stovky knížek – kdyby v nich bylo něco základního, zásadního, podstatného, jistota, pravda – lidé, kteří je píšou a lidé, kteří jich přečetli snad stovky, by byli šťastní a úspěšní. O tom to přece všechno je. Mělo by to na nich být poznat.
Bylo by to na nich na první pohled vidět… Není to moje zkušenost. Dost často je to naopak.

Pokud jde o 3 principy, o Psycholgy of Mind, nejsou tu žádné techniky. Je tu jednoduchá pravda o našem životě a o tom, jak lidé fungují, kterou když uvidíte, Váš život bude mnohem snadnější, objevíte eleganci, radost, klid, pohodu, tvořivost, vděčnost.

Najednou bude všechno bohatší a plnější. Jeden malý zážitek Vám přinese víc, než spousta velkých zážitků jiným lidem. Pomůže Vám to myslet mnohem jasněji, když uvidíte tu jednoduchou pravdu jasněji. Budete fungovat na jiné úrovni Vaší mysli, budete fungovat mnohem efektivněji a produktivněji (Pokud jste ještě neslyšeli webinář o produktivitě, podívejte se na záznam. – uvidíte praktický příklad). Budete mít snadnější život.

To vše má obrovský dopad na to, co chcete vytvořit v tomhle světě. Zmizí Vám ze života spousta zmatků, nedorozumění a nejistot ve Vašich vztazích, budete spolu mnohem raději a budete si to užívat.

 


 

Jak jsem já sám řešil, když jsem se cítil mizerně:


Před lety:

 1. Cítil jsem se mizerně (byl jsem rozčílený, smutný, bezradný, nic se mi nedařilo, bez naděje…)
 2. Našel jsem okolo sebe důvody, proč se tak cítím. Spojil jsem to se svou minulostí, přítomností, nejistou budoucností… S tím, co se děje v mém životě. 
 3. Cítil jsem se hůř.
 4. Našel jsem nějaký způsob, jak se s tím vyrovnat. Techniku, strategii, self-help knížku, jednou dokonce terapeuta…
 5. Cítil jsem hůř. 
 6. Tyto kroky jsem opakoval vícekrát, nacházel jsem víc důvodů, proč se takhle cítím, více technik a strategií, jak se s tím vyrovnat a jak se z toho dostat.
 7. Cítil jsem se ještě hůř.

Tento týden:

 1. Cítil jsem se mizerně.
 2. Měl jsem chuť to svádět na okolnosti v mém životě – na to, co se v mém životě teď děje a začít to nějak řešit, ale věděl jsem, že to není pravda. 
 3. Pokračoval jsem v tom, co jsem právě dělal.
 4. Za chvíli mi bylo jinak – lépe. 
 5. Večer mě napadlo úplně nové, jednoduché řešení toho, co zbylo z mých problémů… 🙂 

Je to prostě jednoduché, když se snažíme opravit něco, co není pokažené, nebude to k ničemu.

Osobní rozvoj a současná psychologie nestojí na obecných principech,

na univerzální pravdě, můžete se stále dokola dozvídat, že všechno je subjektivní, relativní a záleží, kdya kdo a kde a co… 

A přesto – je tu něco, co máme všichni společné. Co neustále vytváří životy nás všech, co je konstantní, neměnné, pro všechny z nás stejné. Jako gravitace. Pravda. Ne něco, co je právě teď pravda pro Vás anebo pro mě, ale něco, co je univerzálně pravdivé pro všechny lidi kdykoli.

Jsou tu tři věci, které jsou základEM a univerzálně pravdivé. z pochopení těchto základních principů vyplývá spousta velmi užitečných věcí.

Pochopení toho, jak jsou vytvářeny naše životy, nám umožní vybudovat si intimnější vztah s moudrostí v okamžiku. Je tam vždycky odpověď. Je tam vždycku neco nového pro nás. Jestli hledáme něco nového, čerstvého, nepoznaného, svěžího.

Velice často, když lidé poslouchají o těchto principech, poslouchají, aby něco uslyšeli -odpovědi na svůj problém ,,jak mi to pomůže s něčím…“ jako nástroj na řešení nějakého problému. Nic takového to ale není, a tak většinou nic neuslyší.
Dnes raději poslouchejte kvůli ničemu a uslyšíte všechno. Když začneme vnímat a slyšet moudrost okamžiku, nikdy na nic nejsme sami.

Mnohem více se o tom do hloubky dozvíte v Akademii.

Poprvé takto formuloval 3 principy Sydney Banks.

Sydny Banks byl skotský svářeč, který zažil okamžik osvícení a uviděl, jak sám říkal, Boha. Uviděl odraz hlubší pravdy o tom, jak naše životy fungují. Sydny poprvé formuloval 3 principy ve své knize The Missing Link. (Vřele doporučujeme!)

Pokud jde o to, jak lidé prožívají svůj život, můžeme uvidět tři základní síly, tři základní principy, které vytvářejí vše, co v našich životech požíváme.
Mysl, vědomí a myšlenka.
I když tyto pojmy znamenají pro různé lidi různé věci, principy, na které tyto pojmy ukazují byli popsány a zkoumány vědci, filosofy a náboženstvími po celé věky.
Můžeme říct, že jsou to základní prvky, základní zákony života. Principy, které nelze přímo uvidět, ale které mohou být neustále a jasně objevovány prostřednictvím toho, jak se projevují v našich životech.

První princip – Mysl

Univerzální mysl, božská mysl, hlubší inteligence která stojí za životem, to, že existuje život je důsledek hlubší inteligence, která ho vytváří. Můžeme si začít všímat, jak neuvěřitelně dokonale všechno funguje a je navzájem propojeno, jak složité jsou ekosystémy, jak dokonale funguje celý vesmír. Naše těla jsou nauvěřitelně inteligentně postavena a dokáží naprosto bez našeho přemýšlení udržovat naše životy a přizpůsobovat se podmínkám. V našich tělech, v přírodě, ve všem je přirozená hluboká inteligence. Stejně tak je přirozená hluboká inteligence v naší mysli.

Naše osobní mysl je naprograovaná na úspěch. Je postavená tak, že nám přináší nové, čerstvé myšlenky, napadají nás věci, které jsou přesně potřeba právě v každý daný okamžik. Jsme součást mnohem většího celku a to, jak se celý tento celek chová, je postaveno na obrovské, hluboké inteligenci. To je princip. Tento první princip je univerzální mind. Všechno vzniká z ničeho. Tato obrovská inteligence a energie – univerzální mind – je to nic, to prázdno, ze kterého všechno vzniká.

Druhý princip – Myšlenka

Jak může všechno vznikat z ničeho? Děje se to pomocí dalšího principu – myšlenky. Tento princip není naše ,,myšlení“: myslím, že tohle je těžké, asi bych měl myslet, že to není tak těžké a pak to bude lehčí … 🙂
To jsou naše příběhy vytvořené z myšlenek. Myšlenka je jako voda, může na sebe vzít jakýkoli tvar a naplnit jakoukoli nádobu. Myšlenka jako princip je nástroj, který umožňuje vytvářet něco, co má formu, obsah, tvar z té základní ubiverzální energie – energie bez foem.Je to nástroj, pomocí kterého něco vznikne z ničeho. Bez myšlenky není život. 
Všechno je vytvořeno pomocí myšlenky. Všechno přichází do světa forem z energie Mysli pomocí myšlenky. Takto obrovská inteligence Mind tvoří formy – pomocí Myšlenky. Je to základní stavební kámen života.

I naše myšlení je vytvářeno pomocí tohoto nástroje myšlenka. Je to jako kdybychom se podívali na jednoduchom školní fyziku – všechny prvky jsou postavené ze základních částic. Voda, vzduch, kovy – všechny jsou postavené ze základních částic – protonů, elektronů, neutronů.

A úplně stejně, jako nikdo nevěří, že pevný kámen je ve své podstatě jedno obrovské prázdno, ve kterém je sem tam nějaký ten atom a že ty atomy jsou ze stejných kousků jako obláček páry… nikdo z nás nevidí, že celá naše realita, všechno, co v ní prožíváme, je právě tak vytvořené z myšlenek. Naše myšlenky nám totiž připadají naprosto skutečné a reálné, solidní, jako ten kámen… Může za to třetí princip

Fyzik David Bohm řekl: ,,Myšlenka vytvoří realitu a hned se otočí a řekne – já to nebyla.“ 🙂

Třetí princip – Vědomí

Jak  prožíváme život? Je tu obrovská inteligentní energi bez forem – Mysl, která umožňuje život, je tu nástroj pomocí kterého všechno v našem světě z této energie vzniká – myšlenka. Kde se v tom objevíme my?

Je tu třetí princip, Vědomí, univerzální vědomí. Je to naše schopnost vnímat, co se děje. Cítit, jak se naše myšlenky pohybují naší myslí. Něco, co nám umožňuje vnímat a prožívat život. Je to jako oddělení speciálních efektů v Hollywoodu – ze scénáře se stane film, ve kterém všechno ožije a je jako skutečné. Jenže Vědomí je mnohem lepší. 🙂 

Tyto tři principy, Mysl – inteligentní energie bez forem, Myšlenka, která z této energii umožňuje dávat formu, plastelína, ze které modelujeme vesmír, neomezený tvořivý potenciál života, a Vědomí, plátno, na které jsou naše myšlenky promítané a my je prostřendictvím našich smyslů vnímáme, cítíme, vidíme a prožíváme jako naši realitu.

Všechno, co kdy v životě prožíváme, je vytvořeno z těchto  tří základních primnncipů. Toto jsou tři základní principy, které vytvářejí všechno, co kdy můžeme v životě prožít.

 

A co s tím? Co má být?

zajímavý model, takových se dá vymyslet, … Co to má společného se mou? Ptáte se…To je výborná otázka, protože odpověď je – VŠECHNO.

Má to na svědomí všechno, co prožíváme. Má to všechno co dělat s tím, jak moc lásky, radosti, klidu v životě máme. Má to všechno společné s tím, jak dokonale jsme schopní reagovat na to, co nám život přináší, má to všechno společné s tím, jak úspěšní jsme ve svém podnikání, práci, kariéře, má to všechno společné s tím, jak moc lásky máme ve svém vztahu s manželem, s dětmi, s přáteli, s ostatními lidmi.

Všechny naše prožitky jsou vytvořeny z těchto principů.

Co z toho tedy pro nás plyne?

Jedna z věcí je, že kdybychom nepoužívali špatně myšlenky, kdybychom všechno nechali na hlubší inteligenci, kdybychom prostě jen žili a nevymýšleli si žádné své vlastní osobní myšlenky, a nebo se nezabývali myšlenkami, které nám předávají ostatní lidé, kdybychom se pouze zabývali těmi ,,božskými“ myšlenkami, které přicházejí z mind, prožívali bychom čisté vědomí, neznečištěné naším myšlením.

Žili bychom v jednotě a perfektní harmonii se vším. Neděláme to, protože máme to, čemu říkáme svobodná vůle. Nemusíme mít naši osobní mysl v harmonii s univerzální. Můžeme se do všeho pouštět sami a jít si za svým názorem, to je teprve něco. Ale je to také jediný zdroj všeho, co nás lidi trápí. Protože čím více se naše osobní myšlení vzdaluje od univerzální inteligence, tím více jsme pryč z klidu, flow, harmonie. Když si začneme myslet, že to, jak se cítíme, k nám přichází ze světa okolo nás, tak nám najednou musí začít velce záležet na tom, jak ten svět okolo nás je a jestli je takový, jak chceme.

Musíme se najednou začít snažit, aby svět okolo nás byl, jak chceme, aby nás nedostal.

Když nás může náš partner ranit a ublížit nám, měli bychom se bránit… Když mě stav mého bankovního účtu může udělat šťastným anebo nešťastným, nejistým, vystrašeným anebo sebejistým, udělám všechno, co můžu, aby stav mého účtu by takový, jak si myslím, že by měl být. I když se to číslo, jaké to má být mění člověk od člověka, rok od roku a občas každou minutu.

My prožíváme myšlenky, myšlenky v každém okamžiku, ale opravdu to naprosto jasně vypadá, že prožíváme svět okolo nás, okolnosti, ve kterých jsme, lidi okolo nás, to, co se okolo nás děje. A tak se náž živiot začne zdát docela nejistý a těžký a tak si vytváříme všechny možné dovednosti, používáme všechny možnosti, jak ten drsný svět okolo nás udělat méně drsný a méně pro nás nebezpečný – alkohol, sex, nakupování, hry, cokoli, co nás odvede od toho strašidelného, nebezpečného světa okolo nás, protože ho nemáme pod kontrolou i když se velice snažíme a tak svět okolo nás může dostat.

Ale není to tak. Nemůže.

Naše těla jsou z toho světa okolo nás, a tak může mít vliv na naše těla. Ale my jsme něco jiného. To, co my každý skutečně jsme, je součást té hlubší inteligence.

Když toto naše nepochopení opravíme. Když pochopíme, jak to skutečně je, všechno se zásadně změní.

A jsou tu vlastně jen dvě základní nepochopení

Myslíme si, že to, co v životě prožíváme, k nám přichází ze světa okolo nás, ale vždy a 100% to přichází z našich myšlenek

To druhé naprosto základní nepochopení, to, v čem se my lidé téměř všichni pleteme, je, že si myslíme, že jsme naše těla, naše myšlenky, naše osobnosti, naše minulost, že jsme takoví, jak jsme se až dosud chovali, co jsem se naučili, co jsem si až dosud mysleli, co jsem dokázali anebo nedokázali.

Nevidíme, že to, kdo skutečně jsme, naše skutečná podstata – je vytvořeno z té hlubší inteligence.  Že jsme ta hlubší inteligence.

Každý jsme nekonečný tvořivý potenciál celého vesmíru. Jsme vytvořeni z té univerzální inteligentní energie.

Postará se o nás, když to umožníme. Povede nás, když to umožníme. ponese nás snadno a lehce celým tvořivým a úspěšným životem.

Čim více si toto začneme uvědomovat, tím snadnější se náš život stává. Tím krásnější. Tím více flow začínáme prožívat, protože tak přirozeně fungujeme, myšlenky přirozeně proudí a plynou.

Přirozeně fungujeme tak, že máme nepřetržitý plynulý proud nových čerstvých myšlenek,

ale my do toho vstoupíme a začneme se vracet k některým myšlenkám, snažíme se upravit anebo opravit to, co prožíváme, co se stalo a přemýšlíme o tom, jak se co nejlépe postarat, aby se stalo, co chceme, aby se stalo – a vůbec si neuvědomujeme, že nemusíme nic dělat s tím, co jsme až dosud upekli, protože když to přestaneme zdržovat v hlavě, přijdou úplně nové, čerstvé myšlenky a s nimi nové, čerstvé prožitky, a všechny dokonale v harmonii s tou obrovskou inteligencí. Každý okamžik můžeme začít znovu – všimnout si, že jsme v čerstvém proudu, že právě začínáme s čistou prázdnou stránkou. Každý okamžik se můžeme vrátit ze svého přemýšlení zpět k tomuto okamžiku, kde nic ještě není dané, kde všechno je možné, kde nic není předurčeno.

To, o čem se dnes bavíme je spirituální porozumnění, hlubší pravda kterou nelze pojmout naším intelektem. Pokud si myslíte, že nic víc, než to, co vidí náš intelekt, není, tohle všechno Vám nebude dávat příliš smysl. Nebavíme se tu ale o nějakém náboženství, i když se bavíme o něčem dokonalém. O něčem mnohem mnohem dokonalejším a inteligentnějším, než si kdokoli dokáže představit. Jsme z toho vytvoření. Každý z nás.

Do té míry, do které vidíme, že všechno, co prožíváme, je vytvořeno z myšlenek, že nemusíme svoje myšlenky brát vážně, že je nemusíme změnit, že se jim nemusíme vyhýbat, že ani nemusíme hledat nové, čerstvé, do té míry nám to umožní, aby naše energie myšlenek začala volně plynout ze svého čistého nevyčerpatelného zdroje,

Můžeme být v tom klidu mysli – v tom flow, i když se moje myšlenky se můžou zbláznit. 

Protože to vlastně vůbec nejsou moje myšlenky, prostě je mám ve své hlavě.

Nějak se tam objevili a my si myslíme, že jsou tedy naše. Všimli jste si, že to, co se vám honí v hlavě má s vámi často jen velmi málo společného?

Ale  my si pak některé ty myšlenky vybereme, začneme o nich přemýšlet, začneme se jimi zabývat, vybíráme si, kterými se budeme zabývat, vytahujeme ty myšlenky stále dokola znovu a znovu, a tak znovu a znovu prožíváme pocity, které jsou s nimi spojené, přežvykujeme svoje přežvýkané myšlenky, občas stejně jako krávy přežvykují pořád dokola stejné jídlo. A tak je stále dokola prožíváme a najednou to vypadá, že jsem zaseklí v nějakém životě, který nechceme.

Pokud si uvědomujete, co se děje, je velice snadné, protože je to naprosto přirozené, s tím přestat. Bez ohledu na to, jak dlouho jste si všechny ty myšlenky dokola v hlavě přemílali. 🙂

Ale když to nevíte, když nechápete, že to, o čem tak usilovně přemýšlíte a řešíte to stále dokola, Vám způsobuje všechny ty nepříjemné pocity, kterých se řešením chcete zbavit, začnete se k tomu chovat jinak – budete trénovat, jak se zbavit toho zlozvyku, budete se to snažit změnit, budete přemýšlet, co všechno se musí stát, abyste se zbavili bolesti – tohle všechno Vás okamžitě přestane trápit, když uvidíte, že jedinou bolest Vám způsobují myšlenky, které nevidíte, kterým věříte, že jsou skutečnost a že skutečnost Vás bolí a potřebuje řešení.

Když uvidíte, co to je, že jsou to naše myšlenky, které prožíváme, že se neustále sami od sebe mění, že myšlenky neustále sami plynou, že přicházejí nové a staré mizí – proč byste se tím vůbec zabývali?

Všimnete si, že jsme součást mnohem většího celku. Že za vším, co se v něm děje, stojí ta obrovská inteligence, která nás neustále vede k úspěšnému a skvělému životu. Všimnete si, že jediný důvod, proč ji někdy nevnímáme a připadáme si ztracení, jsou naše stále dokole přemýlané myšlenky. Že jsme se nechali natolik vtáhnout do svých příběhů, že jsme přestali vidět, že to plátno je pořád stejně krásně čisté a my se jen ztratili. 

Přestanete docela přirozeně se snahou všechno opravovat na vlastní pěst a umožníte tak své mysli, aby se sama a rychle zklidnila, aby byla v harmonii s tou obrovskou inteligencí vesmíru, kterou všichni jsme.

Čím více a čím hlouběji si tyto pravdy začnete uvědomovat, tím krásnější bude Váš život.

Pokud se chcete dozvědět o těchto principech a Psychology of Mind podrobně a do hloubky, připravili jsme pro Vás Akademii Psychology of Mind.

 Vladimír Vymětal -  Každý může mít úspěšný, naplněný a šťastný život. Snadněji, než tušíte. Stačí pochopit a uvidět jednu základní věc... Ing. Vladimír Vymětal, jsem certifikovaný kouč, lektor Psychology of Mind


Vladimír Vymětal5. Led 4416

Naše cíle NARUBY

Naše cíle NARUBY

Vladimír Vymětal5. Úno 1799

Vždycky jsem chtěl změnit svět

Vždycky jsem chtěl změnit svět

Vladimír Vymětal2. Lis 5121

Jaký jste lídr? Podívejte se!

Jaký jste lídr? Podívejte se!

Vladimír Vymětal16. Led 4074

Intuice, nebo plán?

Intuice, nebo plán?

Vladimír Vymětal7. Led 4769

Vejce

Vejce
>