1. Sběr informací

Shromažďujeme od vás informace při registraci na našich stránkách, přihlášení se ke svému účtu, nákupu, vstupu do soutěže. Shromážděné informace zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a při nákupu fyzického zboží doručovací adresu.

Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky. Tyto informace shromažďujeme anonymně a neumožují vaši identifikaci.

2. Použití informací

Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro:

  • Personalizaci vaši zkušenosti a reakci na vaše individuální potřeby
  • Poskytování personalizovaného obsahu reklamní
  • Zlepšení našich stránek
  • Zlepšení služeb zákazníkům a vaše potřeby podpory
  • Kontakt prostřednictvím e-mailu
  • Správu soutěže, propagace nebo průzkum

3. E-Komerce Soukromí

Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnost, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění požadavku a / nebo transakce, např. zaslání objednávky.

4. Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak převádíme třetím stranám.

5. Ochrana informací

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme nejmodernější šifrování. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis). Počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

6. Používáme cookies?

Ano. Naše cookies zlepšují přístup na naše stránky a identifikují opakované návštěvy. Navíc, naše cookies zvyšují uživatelský zážitek pomocí sledování a cílení na zájmy uživatele. Použití cookie však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách.

7. Odhlášení

Poskytnutou e-mailovou adresu používáme k zaslání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky, občasným firemním sdělením, zaslání informací o výrobcích, atd. Pokud se kdykoliv budete chtít odhlásit od přijímání budoucích e-mailů, v dolní části každého e-mailu naleznete podrobný návod pro odhlášení .

8. Vaše práva

Máte právo požadovat podrobnosti o informacích, které o Vás shromažďujeme, a požádat nás o opravu nepřesností v těchto informacích, vznést námitku nebo požadovat omezení zpracování Vašich informací, a požádat o přístup k těmto informacím nebo o jejich vymazání či přenos. V souladu s právními předpisy některých jurisdickcí můžeme odmítnout zpracovat požadavky, které se bezdůvodně opakují, vyžadují nepřiměřené technické úsilí, ohrožují osobní údaje jiných uživatelů, jsou mimořádně nepraktické nebo pokud k nim přístup není jinak vyžadován právní předpisy. Pokud chcete požádat o přístup k poskytnutým informacím, kontaktujte nás pomocí formuláře na konci této stránky nebo nám napište na adresu info@centrumzmen.cz.

Pokud žádáte Výmaz Vašich osobních informací, berete na vědomí, že se může stat, že nebudete mít přístup k poskytovaným Službám a nebudete je moci využívat a že zbývající osobní informace mohou být nadále uchovány po nějakou dobu v záznamech a archivech naší společnosti v souladu s příslušnými právní předpisy, ale nebudeme tyto informace využívat pro komerční účely. Berete na vědomí, že i přes Vaši žádost o výmaz, si naše společnost vyhrazuje právo uchovat Vaše osobní údaje, nebo jejich příslušnou část, v souladu s příslušnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle než po dobu nezbytně nutnou k plnění účelu, pro který byly shromážděny. To znamená, že jakmile nebudou osobní údaje vyžadovány, budou v našich systémech zničeny nebo smazány.

Podnikáme patřičné kroky, abychom zajistili, že informace o Vás zpracováváme a uchováváme na základě následující logiky:

1. alespoň po dobu, po kterou jsou informace nezbytné pro to, abychom Vám poskytli službu;

2. jak je vyžadováno zákonem, smlouvou nebo s ohledem na naše zákonné povinnosti; nebo

3. pouze po dobu, která je nezbytná pro účel, za jakým byly osobní údaje shromážděny, jsou zpracovávány nebo déle, pokud je to vyžadováno jakoukoliv smlouvu, příslušnými právními předpisy nebo pro statistické účely, za předpokladu přijetí vhodných ochranných opatření.

9. Souhlas

Používáním našich stránek souhlasíte s těmito zásadami ochrany soukromí.

Kontaktní formulář

[gravityform id="36" title="true" description="true" ajax="true"]

>